Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Privacy


NWST NeWSTories bv is een uitgeverij voor diverse vakbladen met online media- en communicatie. Wij organiseren zakelijke bijeenkomsten en congressen. Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens NWST NeWSTories bv van u verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. NWST NeWSTories bv is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze contactgegevens zijn:

NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT NIJMEGEN

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van NWST NeWSTories bv.

Omgang met uw persoonsgegevens
NWST NeWSTories bv vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. NWST NeWSTories bv zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden.

NWST NeWSTories bv legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, u zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of als u zich abonneert op één van onze vakbladen.

Uw rechten
Op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

Inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Correctie
Zijn uw gegevens onjuist dan zullen wij die op uw verzoek corrigeren.

Wissen
U kunt ons een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn.

Beperken
Als u vindt dat NWST NeWSTories bv uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt dan kunt u die verwerking laten beperken.

Bezwaar
U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege persoonlijke omstandigheden. Bij bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Vragen en verzoeken
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een bericht naar:

NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT NIJMEGEN
of een e-mail aan: info@nwst.nl


Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
ISU Summer Days van 11-15 augustus 2024 in Angers, Frankrijk
zondag 11 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Innovatiedag Opheusden
woensdag 4 september 2024
Innovatiedag Horst a/d Maas
donderdag 5 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER