Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Boomteelt Nieuws Blog Techniek Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

BOMENMONITOR: Bladluis

woensdag 30 juli 2014

Plakkerige honingdauw van de bladluis: al jarenlang een doorn in het oog van menige burger. Soms worden de 'overlastbomen' gekapt; altijd voer voor discussie. Hoe gaat men in Nederland om met deze plaag? In de komende uitgave van het vakblad Boomzorg besteden we daar aandacht aan en vragen u daarom bijgaande enquête in te vullen.

1. In welke provincie woont u?
2. Wat is uw functie?
A. Boombeheerder of groenbeheerder in gemeentelijke dienst
B. Adviseur of anderszins
C. Aannemer/boomverzorger
3. Hoeveel procent van uw bomenbestand heeft last van bladluis
A. 0-20 procent
B. 20-40 procent
C. 40-60 procent
D. 60 procent of meer
4. Wanneer bepaal ik om in te grijpen bij luis?
A. Overlast bewoners en omgeving
B. Nul procent-beleid, wij accepteren geen luis
C. Ik grijp niet in
5. Welke bestrijdingsmethoden hanteert u tegen luis in esdoorns en linden (meerdere antwoorden mogelijk)
A. Biologische bestrijdingsmiddelen (lieveheersbeestjes, gaasvliegen)
B. Bestrijdingsmiddelen
C. Bodemverbetering voor betere weerstand
D. Knoflookextract in de bodem
E. Chemie
F. Anders
6. Waarom bestrijdt u hiermee?
A. Overlast
B. Budget
C. Anders
7. Welk beheerniveau past het best bij u:
A. Hoofdzakelijk beheer van alle doorgaande wegen en openbare verblijfsruimten
B. Alleen beheer openbare verblijfsruimten waar veel mensen komen (marktpleinen etc)
C. Alleen incidentgedreven beheer, dus na klachten of zware overlast
D. Geen beheer, geen serieus probleem in onze gemeente
8. Heeft u al gekapt in uw gemeente ten gevolge van overlast door luizen
A. Ja, al herhaaldelijk
B. Nee, op een incidentele boom na
C. Nee, niet dat ik weet
9. Ben u voldoende op de hoogte welke linde-CV’s minder gevoelig zouden zijn?
A. Ja
B. Nee
10. Krijgt u van boomkwekers goede informatie welke soorten minder gevoelig zijn?
A. Nee, totaal niet
B. Nee, amper
C. Ja, ik word goed geïnformeerd
11. Welke soorten zijn dat naar uw ervaring?
12. Met welke stelling bent u het eens?
A. Ophef rondom luis is overdreven
B. Luis is een belangrijke te beheren plaag in linde
C. Er is veel te weinig aandacht voor luis
13. Plant u minder linde onder invloed van luis?
A. Ja, aanzienlijk minder
B. Ja, compleet gestopt
C. Nee, eigenlijk even veel als vroeger
14. Is de probleemdruk verminderd sinds de aanpak?
A. Ja, aanzienlijk minder
B. Redelijk
C. Een beetje, kan beter
D. Nee, probleemdruk is niet verminderd
15. Hoe ziet u de toekomst met betrekking tot luis in uw gemeente?
A. Positief: goede bestrijding mogelijk
B. Somber: de burger zal altijd blijven klagen
Naam:
Email:
Telefoonnummer:


REACTIES
Jorian Eichholtz | 19 september 2016 | 22:32
Biologische bestrijding met bv lieveheersbeestjes gebeurt helaas met een niet inheemse soort. Ecologisch gezien is dit dus niet aan te raden. Daarbij valt het resultaat voor de boombeheerder altijd tegen. Deze vorm van bestrijding is meer een handreiking naar de burger toe om te laten zien dat de boombeheerder de klachten serieus neemt. Echter ben ik van mening dat je hierbij niet de uitheemse insecten voor moet gebruiken.
Ton Zuidervaart | 9 juli 2014 | 15:28
Bladeren vallen uit de boom, zaden vliegen in het rond, allergische stuifmeelreactie`s, vliegende schimmelsporen en ja ook nog eens luizenpoep het is me wat met die rottige bomen. Ze hakken je soms voor minder om. Gewoon laten gebeuren en soms de bezem, emmer water gebruiken voor dit soort ongemak. Durf dit ook naar buiten te dragen, en je zal zien de klachten nemen af.
Martin Tijdgat | 9 juli 2014 | 14:59
Op onze arme gronden, zowel droge zandgronden als natte kleiige en venige bodems zien we vrijwel alleen hinder bij niet erg vitale Tilia x europaea en cv's. Zelfs T. americana Nova heeft weinig luislast, veel minder dan de esdoorns en beuken.
We hebben op 2 locaties, totaal 6 Europese linden wel proeven gedaan met larven lieveheersbeestjes. Zijn we mee gestopt vanwege nulresultaat. Nooit proeven gedaan tegen luis e.d in esdoorn en beuk.
Toepassen juiste boom op juiste plaats en investeren in goede ondergrond is veel effectiever en duurzamer dan symptoombestrijding.
Henk Vlug, Insect Consultancy | 7 juli 2014 | 22:56
Biologische bestrijding is een heel goede optie. Te gebruiken zijn gaasvliegen en lieveheersbeestjes.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

Archief
Adverteren
Abonneren
VACATURES