Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Boomteelt Nieuws Blog Techniek Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Enquete Bomenmonitor: DIVERSITEIT

vrijdag 14 november 2014

In Boomzorg 8 is het thema van de Bomenmonitor DIVERSITEIT. Uniformiteit is de gangbare norm, maar diversiteit is de ambitie!

Boomzorg is benieuwd hoe u als beheerders hier vandaag de dag mee bezig bent. Welke eventuele problemen of weerstanden voorziet u bij meer divers aanplanten? Vul de enquête in! De resultaten verschijnen in het kerstnummer, Boomzorg 8.1. Wat is uw functie?
a. Boom-/ groenbeheerder in gemeentelijke dienst
b. Aannemer/ boomverzorger
c. Adviseur
2. In welk deel van Nederland woont u?
a. Noorden (Friesland, Groningen, Deventer)
b. Westen (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland)
c. Zuiden (Limburg, Brabant, Zeeland)
d. Oosten (Gelderland, Overijssel)
3. Past u al extra diversiteit toe?
A. Ja, op veel plaatsen
B. Hier en daar
C. Neutraal
D. Nauwelijks/ nog niet vaak
E. Nee, nog helemaal niet
4 Wat bepaalt of u extra divers aanplant (meerdere antwoorden mogelijk)?
a. Gevaar voor/overlast ziekten en plagen
b. Veranderend klimaat
c. Esthetische waarde
d. Anders
5. Stelling: De landschapsontwerper vindt diversiteit niks en kiest voor strak en uniform
A. Helemaal mee eens
B. Beetje mee eens
C. Neutraal
D. Niet echt mee eens
E. Helemaal niet mee eens
6. Stelling: De landschapsontwerper heeft niet genoeg sortimentskennis voor diversiteit
A. Helemaal mee eens
B. Beetje mee eens
C. Neutraal
D. Niet echt mee eens
E. Helemaal niet mee eens
7. Stelling: Diversiteit zorgt voor problemen met beheer: uniform beheer is simpeler
A. Helemaal mee eens
B. Beetje mee eens
C. Neutraal
D. Niet echt mee eens
E. Helemaal niet mee eens
8. Stelling: Diversiteit zorgt voor weerstand bij de burger, deze vindt het niks
A. Helemaal mee eens
B. Beetje mee eens
C. Neutraal
D. Niet echt mee eens
E. Helemaal niet mee eens
9. Stelling: Technische (snoei)kennis bij boombeheerders en boomverzorgers is niet goed genoeg voor diversiteit
A. Helemaal mee eens
B. Beetje mee eens
C. Neutraal
D. Niet echt mee eens
E. Helemaal niet mee eens
10. Stelling: De tijdgeest van modernisme en grootschaligheid domineert nog binnen de gemeente
A. Helemaal mee eens
B. Beetje mee eens
C. Neutraal
D. Niet echt mee eens
E. Helemaal niet mee eens
11. Stelling: Het groenonderwijs besteedt niet genoeg aandacht aan diversiteit
A. Helemaal mee eens
B. Beetje mee eens
C. Neutraal
D. Niet echt mee eens
E. Helemaal niet mee eens
12. Stelling: De voorlichting bij de kweker over diversiteit is niet goed genoeg
A. Helemaal mee eens
B. Beetje mee eens
C. Neutraal
D. Niet echt mee eens
E. Helemaal niet mee eens
13. Hoe varieert u in een laan (meerdere antwoorden mogelijk)?
a. Steeds 1 geslacht, 1 soort
b. Meerdere geslachten
c. Meerdere soorten c.q. cultivars
14. Stelling: Het aanbod bij de kweker is niet afwisselend genoeg
A. Helemaal mee eens
B. Beetje mee eens
C. Neutraal
D. Niet echt mee eens
E. Helemaal niet mee eens
15. Waar maakt u gebruik van in de keuze van nieuwe geslachten en soorten (meerdere antwoorden mogelijk)?
a. Catalogussen van leveranciers
b. Bezoek aan de kwekerij
c. Websites zoals straatbomen.nl
d. Ik laat me adviseren
e. Mijn eigen sortimentskennis is groot genoeg
16. Stelling: Ik heb het idee dat de probleemdruk ziekten en plagen minder wordt sinds ik divers toepas
A. Helemaal mee eens
B. Beetje mee eens
C. Neutraal
D. Niet echt mee eens
E. Helemaal niet mee eens
17. Naam
18. Email
19. Telefoonnummer


REACTIES
Spuijbroek | 24 november 2014 | 13:54
Waar hebben we het hier over? Diversiteit binnen een beheergebied bv. gemeente of diversiteit binnen één laan of bomenrij?
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

Archief
Adverteren
Abonneren
VACATURES