Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Ambities om oppervlaktewater verbeteren haalbaar

woensdag 7 augustus 2013

De ambities om het Nederlandse oppervlaktewater te verbeteren, zoals aangegeven in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming, zijn haalbaar en betaalbaar voor zes van de zeven onderzochte bedrijfstypen. Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR en het CLM in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De voorgestelde maatregelen kosten de meeste ondernemers in de land- en tuinbouw minder dan 1% van het bedrijfssaldo.

Een uitzondering vormen de glastuinbouwbedrijven zonder waterzuivering. Voor deze bedrijven wordt het normbedrag voor betaalbaarheid (1% bedrijfssaldo) overschreden. Om de waterkwaliteitseisen voor 2018 en 2023 te halen, is het belangrijk dat alle glastuinbedrijven hun spuiwater met actieve koolstof gaan zuiveren. Spuiwater is water dat na enkele malen gebruik in de teelt wordt geloosd, net als huishoudelijk afvalwater.

Alleen het zuiveren van spuiwater is niet genoeg. In de buitenteelten moet de drift verder worden beperkt; drift treedt op tijdens het spuiten waarbij fijne druppels spuitvloeistof naar het oppervlaktewater waaien. Daarnaast moeten de erfemissies in de buitenteelten worden aangepakt. Het gaat hierbij om reinigingswater dat vrijkomt bij het schoonmaken van spuitmachines. Aanvullend zijn emissiereductieplannen nodig voor enkele stoffen bij boomteelt, fruitteelt, bloembollen en vollegrondgroente die grote normoverschrijdingen veroorzaken.

Klik hier voor het volledige rapport van LEI Wageningen UR en het CLM.

Op de Ziekten & Plagen Dag, georganiseerd door de vakbladen Boom in Business en Boomzorg, zal aandacht besteed worden aan dit onderwerp.

Ga nu naar het inschrijfformulier en meld je aan!

bron: Wageningen UR

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM
AGENDA
Brexit-bijeenkomst
Datum: donderdag 28 juni 2018
Locatie: Naaldwijk
Lees meer...
Telermaat Zomertour
Datum: dinsdag 3 juli 2018
Tijd: 3 t/m 6 juli
Locatie: Diverse locaties
Lees meer...
Plantarium 2018
Datum: woensdag 22 augustus 2018
Tijd: 22 t/m 24 augustus 2018
Locatie: International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude
Lees meer...
Demomiddag bodem- en plantversterking
Datum: woensdag 19 september 2018
Locatie: Rozenkwekerij Seuren Roses in Lottum
Lees meer...
Najaarsbeurs Grootgroenplus
Datum: woensdag 3 oktober 2018
Tijd: 3 t/m 5 oktober 2018
Locatie: Zundert
Lees meer...
Nationale Golfdag voor de Boomkwekerij
Datum: vrijdag 9 november 2018
Locatie: Golfbaan Bentwoud
Lees meer...