Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Has en LLTB starten nieuw lectoraat Bodem

maandag 9 juli 2018

Judith van de Mortel is bij Has Hogeschool gestart als lector 'Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem'. Dit lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem.

Daarbij ligt de de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruik daarvan om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen: de plant inzetten om de bodem te verbeteren, de bodem inzetten om de plant te verbeteren en het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken. In het lectoraat wordt nauw samengewerkt tussen Has Hogeschool en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en de balans in ecosystemen. 'De bodemkwaliteit is een belangrijk thema in veel van de huidige maatschappelijke discussies', stelt Dick Pouwels, voorzitter van het college van bestuur van Has Hogeschool. 'Door aan dit thema te werken plaatsen we onszelf en onze studenten in een toekomstgericht perspectief, een perspectief dat wij mee vormgeven.'

Financiële ondersteuning
De provincie maakt het lectoraat mede mogelijk via een financiële bijdrage van 300.000 euro. De LLTB financiert gedurende de looptijd van het lectoraat een gedeelte van de begrote kosten. In het studiejaar 2018-2019 gaat het lectoraat samen met de LLTB en agrarisch adviesbureau Arvalis projectmatig aan de slag met tweedejaars studenten van de opleiding Toegepaste Biologie in Venlo. Binnen het project voeren de studenten een verkenning uit naar de aanpak van de nutriëntenproblematiek in de Kabroekse Beek, nabij de gemeente Horst aan de Maas. Ze willen hierbij inzicht verkrijgen in kansrijke maatregelen die agrarische ondernemers kunnen nemen om aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen.

Vanuit het lectoraat wordt een kenniscentrum opgezet waar kennis wordt gebundeld en beschikbaar gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs. Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven. Pouwels: 'Door een lectoraat te financieren geeft het werkveld aan dat zij graag samen met de Has wil werken aan nieuwe ontwikkelingen op voor de sector belangrijke terreinen. Daar spreekt vertrouwen uit en daar hechten we veel waarde aan.'

Uitdaging
Van de Mortel kijkt ernaar uit te starten als lector. 'Ik wil met dit lectoraat de komende jaren meer bewustwording en bewustzijn creëren in de agrofoodketen. Dit leidt hopelijk tot gedragsverandering in het proces naar duurzaam bodembeheer. Het lectoraat heeft daarbij wel de hulp van boeren en tuinders nodig en tevens van de gehele keten rondom de agrarische sector, zodat er meer kennis ontstaat over het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Daarnaast wil ik als lector Has Hogeschool op de kaart zetten als kennis- en expertisecentrum Bodem voor Zuid-Nederland.' Het lectoraat is het eerste met als standplaats Has Venlo en loopt tot 2022.

Op de foto: Dick Pouwels (voorzitter college van bestuur, Has Hogeschool) en Johan van den Hout (gedeputeerde provincie Noord-Brabant)

door Kelly Kuenen


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM
AGENDA
Plantarium 2018
Datum: woensdag 22 augustus 2018
Tijd: 22 t/m 24 augustus 2018
Locatie: International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude
Lees meer...
Demomiddag bodem- en plantversterking
Datum: woensdag 19 september 2018
Locatie: Rozenkwekerij Seuren Roses in Lottum
Lees meer...
Najaarsbeurs Grootgroenplus
Datum: woensdag 3 oktober 2018
Tijd: 3 t/m 5 oktober 2018
Locatie: Zundert
Lees meer...
Nationale Golfdag voor de Boomkwekerij
Datum: vrijdag 9 november 2018
Locatie: Golfbaan Bentwoud
Lees meer...
Uitreiking Tuinbouw Ondernemersprijs 2019
Datum: woensdag 9 januari 2019
Lees meer...
De Groene Sector Vakbeurs
Datum: dinsdag 15 januari 2019
Tijd: 15, 16 en 17 januari 2019
Lees meer...