Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

LTO: 'Tuinbouw als bondgenoot voor biodiversiteit'

donderdag 17 mei 2018

Maandag 14 mei presenteerde Natuurmonumenten een onderzoek over insecten; het zijn er minder. Direct gaat de beschuldigende vinger naar de land- en tuinbouw. Lto Nederland vindt het onterecht en spreekt over 'makkelijk scoren'. 'Boeren en tuinders hebben de milieubelasting de afgelopen 20 jaar fors terug gedrongen en zetten bij wijze van spreken dagelijks nieuwe stappen voor een duurzame land- en tuinbouw. Als we niet oppassen, gaat de discussie over de gangbare landbouw alle kanten op. Over ons en vaak zonder ons. En dat kan niet!'

Oppassen voor wij/zij-discussie

Lto Nederland zou graag zien dat er samen wordt gewerkt aan het verduurzamen van land- en tuinbouw. 'Niemand is gebaat bij een gefragmenteerde 'wij-zij' discussie, die plat geslagen wordt door 'hop, we geven de landbouw de schuld.' Indgrid van Huizen bestuurder bij Lto vervolgt: 'Boeren en tuinders zijn verantwoordelijke mensen, die over generaties heen denken en niet voor plat eigen gewin gaan. Zij beseffen dat de gangbare productiemethoden ter discussie staan. Dat maatschappelijk en ecologisch de wal het schip keert. Daarom alleen al is LTO Nederland een van de kwartiermakers van het Deltaplan Herstel Biodiversiteit. We doen dus actief mee en gaan voor een natuur inclusief platteland waar op een moderne manier voedsel geproduceerd kan worden en boeren en tuinders een inkomen kunnen verdienen. Boeren en tuinders zijn niet tegen biodiversiteit. Dat beeld roept Natuurmonumenten wel op door de land- en tuinbouw in het verdachtenbankje te zetten. Sterker nog, wij zien het belang van een gezonde bodem, schoon water, een gevarieerd landschap en sterke gewassen als een van de prioriteiten voor de continuïteit van ons eigen bedrijf.'

Tuin- en landbouw als hoofdverdachte bij insectensterfte
Geef biodiversiteit economische waarde
Boeren en tuinders kunnen biodiversiteit produceren. Door de zogenoemde ecosysteemdiensten; denk aan waterberging op landbouwgrond, beheren van het landschap door slootkantbeheer, erfinrichting, akkerranden en houtwallen ten gunste van flora en fauna. Als de maatschappelijk vraag is om meer biodiversiteit te produceren, dan zal daar een adequate vergoeding voor boeren en tuinders tegenover moeten staan. En dat kan alleen als biodiversiteit een economische waarde krijgt.

Langzame switch
Lto vervolgt, in de land- en tuinbouw moet stap voor stap de switch van productie met relatief veel kunstmest, energie en gewasbescherming, naar teeltmethodes en gewassen met meer kwaliteit en minder externe input. Dat wil zeggen dat het 'méér en nog méér van een hectare halen' plaats gaat maken voor telen met minder chemische hulpstoffen (gewasbescherming, kunstmest, fossiele energie). We hebben als LTO Nederland de ambitie Gezonde Planten en programma's met als doel minder chemie te gebruiken, we werken aan een circulaire landbouw door het sluiten van kringlopen en de waarde van blijvend grasland te zien, we werken aan schoon water, we verhogen het organisch stofgehalte in de bodem en dat bij elkaar is een substantiële bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit. Vooral een gezonde bodem heeft prioriteit. De bodem is immers de basis voor de biodiversiteit in en boven de grond.

Geef biodiversiteit een waarde
Verbeterpunten
LTO is het eens met de opvatting van Natuurmonumenten dat de gangbare land- en tuinbouw nog best stappen kan zetten naar meer duurzame teeltmethodes. van Huizen: 'Daar zijn tuinders zicht van bewust en ook in de praktijk mee bezig. Boeren hebben een zeer verantwoordelijke rol in de samenleving en hebben oplossingen. Boeren zijn uniek, want zij zorgen dat er eten is voor mens en dier.'

Toekomst
Als de maatschappij meer biodiversiteit wil, dan kan de landbouw ook dat produceren, maar dan moet de ecologie ook economisch gewaardeerd worden. LTO Nederland gelooft in een natuur inclusief platteland waar met moderne technologie en minder chemie, gezond voedsel wordt geproduceerd en boeren en tuinders een goed inkomen hebben.

door Willemijn van Iersel

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM
AGENDA
Plantarium 2018
Datum: woensdag 22 augustus 2018
Tijd: 22 t/m 24 augustus 2018
Locatie: International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude
Lees meer...
Demomiddag bodem- en plantversterking
Datum: woensdag 19 september 2018
Locatie: Rozenkwekerij Seuren Roses in Lottum
Lees meer...
Najaarsbeurs Grootgroenplus
Datum: woensdag 3 oktober 2018
Tijd: 3 t/m 5 oktober 2018
Locatie: Zundert
Lees meer...
Nationale Golfdag voor de Boomkwekerij
Datum: vrijdag 9 november 2018
Locatie: Golfbaan Bentwoud
Lees meer...
Uitreiking Tuinbouw Ondernemersprijs 2019
Datum: woensdag 9 januari 2019
Lees meer...
De Groene Sector Vakbeurs
Datum: dinsdag 15 januari 2019
Tijd: 15, 16 en 17 januari 2019
Lees meer...