Archief Agenda Adverteren Abonneren Contact Disclaimer
Boomteelt Nieuws Blog Techniek Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Dak & Gevel Groen
Groundsman
Stad + Groen

Artemis en Nefyto starten juridische procedure tegen gebruiksverbod buiten de landbouw

donderdag 19 oktober 2017

De overheid heeft vorig jaar een verbod ingesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en is voornemens om dit verbod per 1 november 2017 uit te breiden tot alle toepassingen buiten de landbouw. Nefyto en Artemis gaan daartegen in bezwaar.

Genoemde organisaties vinden het verbod onrechtmatig en ongegrond en starten daarom een procedure tegen de Staat.

Artemis en Nefyto vinden dat het verbod in strijd is met de regels die gelden voor de toelating. Het gaat daarbij om het algemene principe dat de overheid het gebruik verbiedt van gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten na een strenge beoordeling door het Ctgb. Met het verbod ondergraaft de overheid haar eigen nationale en Europese wettelijk kader voor de toelating van deze middelen.

Ongegrond
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw levert -aldus de organisatie geen risico's op voor de mens en geen onaanvaardbare risico's voor het milieu. Bij gebruik volgens het etiket zijn de toegelaten middelen veilig. Verder zijn er geen nieuwe - op wetenschap gebaseerde - argumenten om een gebruiksverbod te rechtvaardigen.
De beschikbaarheid van mechanische alternatieven voor onkruidbestrijding op verhardingen is voor de overheid een belangrijk argument voor het verbod. Maar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw gaat over méér dan alleen onkruidbestrijding op verhardingen en voor deze toepassingen is mechanische bestrijding niet geschikt. Artemis en Nefyto stellen dat voor alle gebieden buiten de landbouw aanvaardbare gewasbeschermingsmiddelen - zowel biologische als chemische - voorhanden moeten zijn en dat daarnaast de ontwikkeling van veelbelovende laag-risico-stoffen ("groene gewasbeschermingsmiddelen") door het verbod gefrustreerd worden. Daarnaast is in een Life Cycle Analysis gebleken dat fysische en thermische onkruidbestrijding milieutechnisch ongunstiger zijn dan gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Onwenselijk
Overheid, bedrijfsleven en maatschappij streven naar vergroening van de gewasbescherming. Nederland wil daarmee Europees vooroplopen en heeft met de aanwezige innovatieve gewasbeschermingsindustrie en deskundige toeleveranciers en gebruikers een goede uitgangspositie. Als de afzetmarkt voor middelen buiten de landbouw wegvalt, zet dit ook de gewenste "vergroening" van gewasbescherming binnen de landbouw onder druk.
Gewasbescherming is altijd nodig geweest en blijft ook altijd nodig, ook buiten de landbouw. Het aantal uitzonderingen op het gebruiksverbod op verhardingen, alsmede de uitbreiding ervan per 1 november 2017 toont dit aan. Het verbod leidt tot illegaal gebruik; een trend die momenteel al zichtbaar is. Artemis en Nefyto vinden dit een ongewenste ontwikkeling.
door Hein van Iersel


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM
AGENDA
LTO Boomkwekersdag
Datum: donderdag 21 december 2017
Locatie: Voorstraat 30, 4054 MX Echteld
Lees meer...
Telermaat Open
Datum: vrijdag 12 januari 2018
Tijd: 12 en 13 januari 2018
Locatie: Boskoop
Lees meer...
Greentrading Zundert
Datum: maandag 15 januari 2018
Tijd: 15 januari t/m 9 februari 2018
Locatie: Diverse Locaties
Lees meer...
Groenbeurs Brabant
Datum: woensdag 17 januari 2018
Tijd: 17 en 18 januari 2018
Locatie: Liempdseweg 31, Sint-Oedenrode
Lees meer...
IPM Essen
Datum: dinsdag 23 januari 2018
Tijd: 23 t/m 26 januari
Locatie: Messe Essen, Duitsland
Lees meer...
Horticontact
Datum: dinsdag 20 februari 2018
Tijd: 20 t/m 22 februari
Locatie: Evenementenhal Gorinchem
Lees meer...