Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2012 - 8
Naar de enquête

Afblazen tewerkstellingsvergunningen slecht voor de BV Nederland


Begin 2011 was boomkwekend Zundert te klein door het voornemen van minister Kamp om geen tewerkstellingsvergunningen meer te verlenen aan Bulgaarse en Roemeense medewerkers. Inmiddels zijn we één seizoen verder en is het tijd om met het Sectorrapport Bos- en haagplantsoen van Van Oers Agro in de hand op te maken wat de gevolgen zijn.

Auteur: Hein van Iersel

Basamid Basta, de finish voor Finale: wat blijft er nog over voor bos- en haagplantsoen?


Bos- en haagplantsoenkwekers worden op korte termijn mogelijk geconfronteerd met een forse inkrimping van de beschikbare herbiciden. Grondontsmettingsmiddel Basamid is een middel dat jaar op jaar via tijdelijke ontheffingen op de been wordt gehouden, maar er zouden meer middelen op de tocht staan.

Auteur: Hein van Iersel

Boomkwekersballet steelt de show!


Container Centralen schrijft rode cijfers, maar is zeker niet in zwaar weer


Container Centralen-CEO Roel de Jong is duidelijk not amused over de manier waarop zijn bedrijf de laatste weken in het nieuws is geweest. CC zou afstevenen op de ondergang en in paniek zelfs al op zoek zijn naar een overnamekandidaat. Ook de naam van de nieuwe eigenaar was al bekend: Flora Holland.

Auteur: Hein van Iersel

Containerteelt onder de loep


Inzicht in omzet en kosten biedt bedrijven kansen

Auteur: Frans van Wanrooij

Crisis in de groene Stad; het wordt pas een probleem als je bezuinigt op ambitie


Zo’n beetje alle Nederlandse gemeenten bezuinigen op dit moment op openbaar groen. Percentages verschillen, maar opvallend vaak worden percentages genoemd tussen de 10 en 25 procent. Dat lijkt veel en dat is het ook, maar volgens een expertpanel dat werd gehouden in de driehonderd jaar oude raadzaal van de gemeente Noordwijk, wordt ook hier de soep niet altijd zo heet gegeten als deze wordt opgediend.

Auteur: Hein van Iersel

De bodem is dé belangrijkste productiefactor


De Groene Stad, ook voor onze kinderen


Vakbeurs GrootGroenPlus 2012 met 7.252 bezoekers opnieuw in de plus

Auteur: Ruud Jacobs

Echte en valse meeldauw onder de loep


Proeven in rozenzaailingen 2012

Auteur: Edwin Kohrman

Er is veel te halen voor de Nederlandse fruitsector in India


Handelsmisse Nederlandse fruitbomensector naar upcoming India

Auteur: Charlotte Mauritz

Fosfaat belangrijk, maar in welke maat?


Voedingselementen in het voetlicht (2)

Auteur: René Krikke

Het veen wordt duur betaald


Oogst van veen historisch laag. Wat betekent dat voor substraatmarkt?

Auteur: Ruud Jacobs

Klantgerichte productie, vertrouwen en kwaliteit bouwstenen voor succes


Stekvermeerderingsbedrijf Haarman ziet opbouwen en onderhouden van goede band met klanten niet als must, maar als vanzelfsprekendheid

Auteur: Ruud Jacobs

Stammenstrijd, verdient Nederland zijn eigen IPM?


STAMMENSTRIJD, verdient Nederland zijn eigen IPM? Ieder productiegebied in de boomteeltsector heeft zijn eigen beurs. Is dat in het belang van de sector?

Auteur: Hein van Iersel

Wet Arbeid Vreemdelingen, Wees alert bij tewerkstelling vreemdelingen


Veel boomkwekers maken gebruik van buitenlandse medewerkers. Op zich is hier niks mis mee, omdat het om volstrekte legale manier van werken gaat. Wel is belangrijk om de spelregel goed in het oog te houden.

Auteur: Frédérique Hoppers

Zorgt het verdwijnen van rode diesel voor rode cijfers?


Kwekers door afschaffing rode diesel nog kritischer op verbruik

Auteur: Dick van Doorn

‘Crisis biedt kansen voor onbekende, kwalitatief goede merken’


Ben Schuitert richt zich met Pools merk spuitmachines nadrukkelijk op de boomkwekerij

Auteur: Ruud Jacobs