Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2016 - 2
Lees online
Download PDF
Naar de enquête

Creativiteit moet boomkweeksector redden van onkruidwoeker


De boomkweeksector maakt zich al jaren grote zorgen over de verschraling in het aanbod van gewasbeschermingsmiddelen. De belangrijkste oorzaak van dat probleem moet vooral gezocht worden in de administratieve lasten die de toelatingshouders en de boomkwekers opgelegd worden. Onkruidbestrijding in de boomkweeksector wordt steeds complexer, maar dat nodigt ook uit tot innovatie.

Auteur: Paul van der Sneppen

'Wij gaan helemaal voor de speciale soorten'


In deze rubriek stellen we een ondernemer vragen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering en zijn toekomstplannen. Deze keer L. Akkermans boomkwekerijen.

Auteur: Dick van Doorn

Xylella fastidiosa: de stand van zaken


In nummer 6-2016 besteedde Boom in Business uitgebreid aandacht aan Xylella fastidiosa (Xf). Onder de kop ‘Xylella fastidiosa aan de wandel’ werd verslag gedaan over de opmars van de bacterie in Europa. Waar iedereen bang voor was, gebeurde: al snel maakte de bacterie de oversteek naar het vasteland. Hoe staat het er nu voor? Boom in Business brengt de stand van zaken in kaart.

Auteur: Kelly Kuenen

Pistol Flex maakt nu ook laanboomkwekerijen onkruidvrij


Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verleende eind vorig jaar een extra toelating aan het onkruidbestrijdingsmiddel Pistol Flex van Bayer. Het middel mag nu ook worden ingezet door kwekers van laanbomen. Kwekers van deze bomen zullen hun percelen voortaan aanzienlijk eenvoudiger onkruidvrij kunnen houden.

Auteur: Guy Oldenkotte

Overzicht meststoffen Boom in Business


Kweken zonder goede meststoffen is bijna ondenkbaar. Maar het kan lastig zijn om inzicht te krijgen in welke meststoffen er zoal voorhanden zijn. Met het voorjaar in aantocht vroeg Boom in Business daarom enkele producenten, leveranciers en dealers welke meststoffen zij hebben, inclusief de daarbij horende samenstelling, werking en toepassing.

Binnen een maand complete assortiment weg


Topdrukte woensdag bij plantenkwekerij De Westerbouwing van Geert en Nel de Weert in Rossum. Voor 16 april moeten miljoenen kleine stekjes opgepot worden voor de consumentenverkoop die op die datum van start gaat. Klanten doen dan een stormloop op 400 verschillende soorten bloemen, 70 soorten kruiden en 50 soorten groenten.

Ostrya of hopbeuk: bijna een dubbelganger van haagbeuk, maar dan spannender en transparanter


Je kunt maar één keer de juiste keuze maken bij het aanplanten van een boom, aldus Wolfgang Holz, landschapsarchitect in dienst van de gemeente Helmond. Als ik hem, met zijn uitgesproken mening over Beheer Bewust Ontwerpen en Ontwerp Bewust Beheren vraag wat zijn inspiratieboom zou zijn, heb ik no time een mailtje terug. Het wordt de hopbeuk oftewel Ostrya carpinifolia.

Auteur: Hein van Iersel

Iets nieuws onder de zon


Boom in Business vroeg zijn lezers vorig jaar naar hun ervaring met zonnebrandbescherming op de werkvloer. De meerderheid gaf aan zich bewust te zijn van de gevaren en bescherming een verantwoordelijkheid te vinden voor werknemer én -gever. Toch stond er op amper een derde van de bedrijven een fles zonnebrandcrème klaar voor gebruik. Boom in Business sprak met Arjan Blom, die hoopt dat zijn doekjes smeren vergemakkelijken.

Auteur: Kelly Kuenen

Als een koek op de pot, dus alles blijft mooi schoon


Het afstrooimiddel Cantop van Telermaat tegen onkruid en mos tast de zuurgraad van de grond niet aan en onttrekt weinig stikstof, dus de bemesting hoeft er niet voor te worden aangepast. 'Voor mij is het het belangrijkste dat het functioneel is op de kwekerij, dat het werkt met de barkstrooier en dat het makkelijk is voor de mensen op de kwekerij', zegt gebruiker Tonco Captein van P.W. Captein & Zn uit Alphen aan den Rijn.

Auteur: Sylvia de Witt

Hoera het is Crisis


Dit vakblad noemt zich ‘het andere vakblad voor de boomkwekerij’. Belangrijke info voor ons als vakblad, maar niet zozeer belangrijk voor deze pagina, waarop ik geacht wordt iets zinnigs te zeggen over de sector. De benaming ‘het andere vakblad’ is natuurlijk lekker vaag, en wij moeten maar hopen dat dit aankomt bij de andere kant.

Auteur: Hein van Iersel