Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2014 - 5
Lees online
Naar de enquête

Hooggespannen verwachtingen papierzaaimethode komen voorlopig nog niet uit


Begin dit jaar kwamen vakblad Boom In Business en Telermaat in de internationale vakpers een nieuwe zaaimethode op het spoor. Gestratificeerde boomzaden worden hierbij tussen twee banen papier gelijmd en vervolgens op het zaaibed uitgerold en met zand afgedekt. Het idee: onkruid -het grootste probleem bij het zaaien van boomzaden - zou binnen de perken moeten blijven. Vier Zundertse kwekers namen na een presentatie van de geestelijk vader van de papiermethode, Lars Bols uit Denemarken, de proef op de som en zetten in samenwerking met Yvonne Leenaerts van Telermaat een proef uit.

Auteur: Hein van Iersel

Meet & Green Zundert


Na de 'Duurzame innovatiedag 2012', die bij Ron van Opstal plaatsvond, heeft Treeport Zundert ook dit jaar het initiatief opgepakt om wederom een praktische demonstratiedag te organiseren. Dit keer vindt deze dag op 10 september a.s. plaats bij Roelands Boomkwekerijen BV in Zundert onder de naam 'Meet & Green Zundert'.

Auteur: Ard Hendrix

Groen innoveren


Op donderdag 25 september organiseren de vakbladen Boomzorg, Boom in Business en Stad+Groen voor de vierde keer de Demodag Bomen/ Boom Innovatie Dag. Deze praktijkdag vindt plaats bij Boomkwekerij Udenhout in Udenhout. Het thema van deze dag is 'groen innoveren'.

Auteur: Hein van Iersel

Beter twee keer een kwartier bewateren dan een keer een half uur


Roestenburg Kwekerijen in Nieuwkuijk ziet er op het eerste gezicht uit als groencentrum. Pas als je verder gaat kijken, zie je achter de loods een verzorgde kwekerij. Het personeel is vriendelijk en heeft kennis van zaken. "Wij bieden een totaalpakket aan voor iedere tuin, zowel voor hoveniers als particulieren", legt de nog jonge eigenaar Marijn van Iersel uit.

Auteur: Joke Heikens

Global Gap zou in de toekomst best eens verplicht kunnen worden voor kwekers


Als zoon van een aannemer lag het niet voor de hand dat Rob van den Beucken (33 jaar) uit het Limburgse Helden, een kwekerij zou beginnen. Toch ligt zijn hart daar wel en dat is hij gevolgd. Hij startte in 2003 met zijn boom- en aspergekwekerij en trouwde later met zijn Poolse vrouw Iza met wie hij samen het bedrijf runt. Tien jaar na de start van hun bedrijf kunnen de Van den Beuckens volmondig zeggen: 'Het gaat goed.'

Auteur: Joke Heikens

Treeport staat klaar voor de nieuwe economie


Na het besluit in februari van de leden van de Vereniging Treeport Zundert om hun organisatie om te vormen zal in september 2014 de eerste Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Treeport worden gehouden. Klaar voor de (door)start.

Auteur: Gerard de Rooij

Enorme vooruitgang met RFID-tag en spiderplug


De afgelopen jaren heeft Rötjes Young Plants de RFID-tag en de spiderplug geïntroduceerd. De tag op iedere tray vangt een radiofrequentiesignaal op en stuurt zijn nummer terug naar de scanner. De spiderplug zorgt ervoor dat soorten met een trage ontwikkeling van de wortels snel en goed verwerkt kunnen worden.

Auteur: Dick van Doorn

Modernisering van pacht


Kwekers die grond willen pachten, kunnen straks met de verpachter onderhandelen over de prijs in een zogeheten flexibele pacht. De prijs is echter niet geheel vrij. Ook komt er een nieuwe pachtvorm: loopbaanpacht, waarbij de prijs wel vrij is. Deze vorm biedt de pachter bedrijfszekerheid tot hij met pensioen gaat. Dit staat onder meer in een deelakkoord dat nu is voorgelegd aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

Auteur: Sylvia de Witt

Plantarium ontmoetingsplaats en inspiratiebron


Plantarium 2014 wordt gehouden van 27 tot en met 30 augustus 2014 in het Plantariumgebouw op het International Trade Centre Boskoop- Hazerswoude. De 32e editie heeft het thema Verbinden gekregen. Verbinden in de betekenis van aan elkaar vastmaken, in samenhang brengen. Op Plantarium worden verbindingen gelegd tussen de verschillende geledingen van de keten en tussen ondernemers onderling. Want samenwerking in de keten levert voordeel op voor alle betrokkenen.

Auteur: Sandra van Tol

Plasje doen


De laatste weken heb ik op verschillende plaatsen terugblikken gelezen op de zogenaamde goede oude tijd. De tijd dat er nog een PT was met diepe zakken boordevol geld, waar naar hartenlust uit geïnnoveerd en geëxperimenteerd kon worden. Als je al die verhalen letterlijk zou nemen, zou na het opdrogen van die bronnen innovatie in boomkwekend Nederland helemaal stil zijn komen te liggen. Niets is minder waar.

Auteur: Hein van Iersel

De glazen bol


Toekomst voorspellen is een welhaast onmogelijke uitdaging. In de huidige tijd waar veranderingen in een sneltreinvaart plaatsvinden is het geen eenvoudige opgave om de juiste route voor de toekomst uit te stippelen. Voor een wezenlijk deel zijn we overgeleverd aan het onzekere, aan toekomstige gebeurtenissen die een reactie van ons als ondernemer noodzakelijk maken om bestaansrecht met onze onderneming te behouden. Het plotseling sluiten van landsgrenzen voor agrarische producten waarmee de naar Rusland exporterende tomatenkwekers nu mee geconfronteerd worden, hebben een grote impact op de continuïteit van een onderneming die Rusland als belangrijkste afzetkanaal heeft..