Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2012 - 7
Naar de enquête

38 noviteiten in de prijzen


De Clematis 'Zoprika' (PRINCESS KATE), ingezonden door J. van Zoest BV uit Boskoop, is uitgeroepen tot Beste Nieuwigheid van Plantarium 2012. De jury kwalificeerde PRINCESS KATE als 'rijkbloeiend met omhoog gerichte bloemen die een unieke vorm hebben'. Volgens de juryleden was ook de handelsnaam goed gekozen, in lijn met andere Clematisrassen. Kweker Jan van Zoest is zeer verguld en trots met de uitverkiezing. "Voor ons is dit de hoogste prijs die we hier in Boskoop als veredelaar kunnen krijgen." Van Zoest memoreert dat dit het werk is van zijn collega Wim Snoeijer. "Hij heeft deze Clematis gekruist." Het heeft zo'n acht jaar geduurd voordat Van Zoest met de PRINCESS KATE op de markt is gekomen. "Eerst wilden we deze Clematis vorig jaar al als nieuwigheid presenteren. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan omdat de voorraad toen al uitverkocht was." Dat laatste is ook nu het geval. "Maar voor mijn gevoel moesten we nu wel, om niet straks met een oude plant op de keuring te komen", aldus Van Zoest. Drie sterke punten van PRINCESS KATE, aldus Van Zoest: bloemvorm, bloemkleur (buitenkant donker, binnenkant licht) en bloeirijkheid.

Auteur: Santi Raats

Bewoners beheren de buurt in OSs


De gemeente Oss staat open voor de initiatieven van haar burgers als het gaat om de kwaliteit van de openbare ruimte. Door de crisis is niet het budget beschikbaar om boven het gemiddelde niveau uit te stijgen. Wanneer bewoners dat wel wensen, geeft de gemeente Oss vanaf nu onder spelregels de kans om zelf het groen naar het gewenste beeld te brengen. Het project heet 'Bewoners Beheren Buurt'. De gemeente blijft verantwoordelijk voor een bereikbare en veilige openbare ruimte.

Auteur: Santi Raats

Communication makes Business


Een praatje hier en een telefoontje daar. Plantarium stond dit jaar geheel in het teken van het thema communicatie. Waar kwekers en handelaren elkaar veelal via telefoon, mail, de social media of zelfs ook nog via fax berichten, was het in Hazerswoude weer tijd voor gesprekken face to face. Niet dat er meteen veel zaken worden gedaan; het is vooral een kwestie van het aanhalen van bestaande contacten en werven van nieuwe relaties. Communication makes Business. Het totale aantal bezoekers van Plantarium is dit jaar met 17.360, tegenover 17.320 in 2011, iets gestegen. De lichte stijging komt doordat meer tuinliefhebbers de beurs op zaterdag bezochten dan in 2011 het geval was. Het vakbezoek daalde met 1 procent. Volgens de organisatie was op de beurs een veelgehoorde mening dat de kwaliteit van het vakbezoek uitstekend was. Met 320 deelnemers, waarvan 62 uit het buitenland, was de 30e editie van de internationale vakbeurs voor de boomkwekerij volledig volgeboekt. Ruim 13 procent van het commercieel interessante vakbezoek was afkomstig uit het buitenland. Het vakbezoek uit Duitsland is met 2% gestegen en ligt daarmee weer aan kop (25%), gevolgd door België (18%). Op de derde plaats staat Frankrijk (12%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (8%), Italië (5%) en Denemarken.

Auteur: Ruud Jacobs

Crisis


Crisis in de groene stad. Dat zou het thema zijn van deze gezamenlijke uitgave van de vakbladen Boomzorg en Boom-In-Business. Als je het allemaal zo optelt, valt het misschien nog wel mee. Oké er wordt bezuinigd op de openbare ruimte en in sommige gevallen stevig ook, maar aan de andere kant zien we her en der een hoop creativiteit om de hoek komen kijken om met een andere aanpak toch zaken te realiseren.

Auteur: Hein van Iersel

Crisis in de bouw houdt op op het dak


Op 13 september werd in Cuijk in het Ebben Inspyrium het eerste jaarcongres van het vakblad Dak & Gevel Groen gehouden. Twee grootheden uit de bouw speelden een belangrijke rol tijdens dit congres en vielen op door hun verzoenende woorden richting groene sector. Nico de Vries, openingsspreker en ceo van de BAM, sprak over groen als de grote verleider. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en de Green Building Award-vakjury, meldde dat hij jaloers was op de aaibaarheid van groen.

Auteur: Hein van Iersel

De jeugd heeft de toekomst


‘Alweer een bezuinigingsverhaal? Iedereen moet bezuinigen!’Voorman van de Renkumse bomenploeg Antwan Gerichhausen ziet geen verhaal. Zijn collega Paul Broekhuisen komt echter direct op gang: ‘De manier waarop er met bezuinigingen wordt omgegaan, is de moeite waard om over te vertellen.’

Auteur: Santi Raats

De vlag hijsen voor de Noorse esdoorn


Vrijwel iedereen is teruggekeerd van vakantie, lekker uitgerust en weer aan de arbeid. Ik hoop heel goed uitgerust, weer scherp als een scheermes; daarom hier mijn verhaal over een van de meest voorkomende esdoorns in Nederland, de Noorse esdoorn oftewel de Acer platanoides.

Auteur: Jan P Mauritz

Een miljoen voor groen


Wie Alkmaar zegt, denkt sinds kort niet alleen aan kaas, maar ook aan een miljoen euro voor groen. Het is opvallend dat in deze krappe tijden het gemeentebestuur van Alkmaar niet bezuinigt, maar juist investeert in groenvoorzieningen in de stad. Onderdeel van de Bomennota 2012 is een eenmalige bomenimpuls van duizend bomen in Alkmaar, een bomenbeleid en een lijst met monumentale bomen.

Auteur: Santi Raats

Floreert de Floriade in 2022?


Voor de gemeenten Almere, Amsterdam Zuidoost, Boskoop en Groningen breken een paar spannende weken aan. Op 7 oktober wordt bekend wie van de gegadigden de Floriade in 2022 mag organiseren.

Auteur: Guy Oldenkotte

Habets voelt zich geslachtofferd door productschap tuinbouw


Op 31 december 2012 zal het doek vallen voor het promotiebedrijf van de Nederlandse boomkwekerij: Plant Publicity Holland. Het is dan ook precies 60 jaar geleden dat PPH werd opgericht door een aantal Boskoopse exporteurs. Boom-In-Business in gesprek met PPH-directeur Jan Habets.

Auteur: Hein van Iersel

Het vangnet rondom VTA nauwer aantrekken


Ik wist het niet, maar we schijnen al 17 jaar te ‘VTA-en’. Maar hoe ingeburgerd de term ook is, in de dagelijkse praktijk zouden er nog steeds veel onduidelijkheden rondom VTA zitten. Tenminste dat is de mening van Frans Burg van Bomenwacht. Bomenwacht heeft daarom het initiatief genomen om met het CROW de procedures rondom VTA verder te standaardiseren

Auteur: Hein van Iersel

Hoe regel ik mijn zaakjes?


De laatste jaren is de omvang van menig bedrijf flink toegenomen. Velen van u hebben gemerkt dat dit behoorlijk wat vraagt van uw organisatiecapaciteiten. In dit artikel adviezen omtrent het organiseren van de hedendaagse teeltbedrijven.

Auteur: Dorus Rijkers

Iepenziekte onder controle!


De iep is een waardevolle stadsboom, maar wordt vanwege de iepenziekte te weinig toegepast. En dat terwijl de iepenziekte door verschillende beheermaatregelen goed onder controle te houden is. Op woensdag 22 augustus organiseerde BTL Bomendienst hierover een minisymposium met als titel “Iepenziekte onder controle!”. Doel van dit symposium was het delen van kennis en het discussiëren over de aanpak van iepenziekte.

Auteur: David Mulder

Is het Convenant Gewasbescherming uiteindelijk niet te ambitieus geweest?


Begin deze eeuw sloot de agrarische sector een convenant over het terugdringen van de milieubelasting door gewasbescherming. De inhoud van dit convenant was zeer ambitieus. De milieubelasting ten gevolge van het gebruik van gewasbescherming zou met 95 procent worden teruggebracht. Uiteindelijk bleek dit te hoog gegrepen. De doelstellingen werden (op een haartje na) niet gehaald. Boom-In-Business discussieert met een aantal bobo’s uit de branche. Waar zitten de knelpunten?

Auteur: Hein van Iersel

Nederland podium voor ISU-congres


Afgelopen augustus was Nederland het platform van het tweejaarlijkse ISU-congres. ISU staat hierbij voor International Stauden Union, een vereniging waarin vasteplantenkwekers uit een groot aantal landen vertegenwoordigd zijn.

Auteur: Hein van Iersel

Neemazal tegen kastanjemineermot


Kastanjemineermot zorgt voor vermindering van de sierwaarde van kastanjes en voor een slechte conditie van de kastanjebomen, waardoor mogelijk extra gevoeligheid voor kastanjebloedingsziekte ontstaat. Harry Vaessen, Henry Kuppen en Jac Cuppen, actief op projectbasis voor Nufarm hebben een aantal proeven gedraaid met Neemazal T/S, een ‘biologisch’ middel, dat goed blijkt te werken.

Auteur: Santi Raats

Reuk nog smaak


De jaarlijkse keuring voor potrozen was dit jaar op de Floriade en de Nederlandse Rozenvereniging had er in samenwerking met het Rozenfestival in Lottum een mooie presentatie van gemaakt. Beide organisaties gaven uitleg en zette de koningin der bloemen in het zonnetje. Bezoekers wandelden vol belangstelling langs de eregalerij met rozen en stonden steeds stil bij één van hun favorieten.

Auteur: André Zwinkels

Rotonde te huur


In de gemeente Dordrecht heeft de raad dit jaar besloten om haar rotondes in de etalage te leggen. De reden: een verwachte besparing van duizend euro per rotonde per jaar aan het groenonderhoud op en rond die rotondes.

Auteur: Santi Raats

Witte rook voor het witte lint


Een prijsvraag in 2008 om van de rondweg nabij Zutphen een Parkway te maken en kunst met landschapsarchitectuur te verenigen, werd gewonnen door het idee ‘het Witte Lint’. Het concept werd door de jury enthousiast ontvangen. Maar de uitvoering brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Auteur: Guy Oldenkotte

Ziekten & Plagen Dag 2012


Donderdag 30 augustus was boomkwekerij M. van den Oever in Haaren gastheer van de Ziekten & Plagen Dag 2012, georganiseerd door de vakbladen Boom in Business en Boomzorg in samenwerking met Agrifirm. Een kleine 400 deelnemers konden tijdens dit kennisevent kiezen uit 24 lezingen op het gebied van Openbaar Groen, Vollegrond en Containerteelt. Verder toonden 28 standhouders hun producten, diensten en kennis. Buiten op het veld konden de bezoekers deelnemen aan verschillende praktijkdemo’s. Van alle deelnemers hebben er 120 de bijeenkomst aangegrepen om hun kennis te updaten en hun spuitlicentie te verlengen. Alle lezingen en uitgebreide fotoreportage zijn terug te vinden op: www.boom-in-business.nl en www.boomzorg.nl

Auteur: Ruud Jacobs