Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2013 - 9
Naar de enquête

Staatssecretaris Dijksma over voortzetting van het onderzoek naar Essentaksterfte: 'De sector is aan zet'


Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft 26 november jl. vragen van CDA-kamerlid Geurts beantwoord over essentaksterfte. Volgens haar is voor de financiering

Essentaksterfte: de soep wordt in Noord-Nederland precies zo heet gegeten als hij wordt opgediend.


Bomenmonitor is een serie artikelen in Boomzorg waarin de belangrijkste boomproblemen worden besproken. Iedere keer wordt één specifiek probleem onder de loep genomen. Een onderwerp bestaat iedere keer uit een eigen onderzoek op basis van statistieken, een interview met een beheerder met ernstige problemen, de wetenschappelijke stand van zaken en de mening van relevante kwekers. Ditmaal komt essentaksterfte aan bod. Enquêteresultaten laten zien hoe men momenteel in Nederland met deze boomziekte omgaat.

Auteur: Santi Raats

Introductie nieuwe soorten kwestie van lange adem


Is de introductie van een nieuwe soort voor de groene openbare ruimte een ‘appeltjeeitje’ of is het toch vooral een kwestie van geduld, overtuigingskracht, lobbyen, netwerken en wellicht ook een portie geluk?

Auteur: Ruud Jacobs

Weinig enthousiasme voor crowdfunding


Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) lanceerde het plan om via crowdfunding € 150.000 bij elkaar te vergaren voor een vervolgonderzoek naar essentaksterfte. De eerste geluiden vanuit politiek en sector zijn sceptisch. Hoe staan de boomkwekers in de hele crowdfunding-discussie? Boom in Business deed een belrondje.

Auteur: Ruud Jacobs

Boomkwekend Nederland zegt dans rond essentaksterfte grotendeels te ontspringen


De essentaksterfte waart nog steeds rond in binnen- en buitenland. Hoe is het eigenlijk gesteld op de Nederlandse boomkwekersvelden? Op een enkeling na, was het antwoord: ‘Nee, wij hebben er geen last van’. Enigszins opmerkelijk, want her en der gaat nog steeds de zaag in aangetaste essen.

Auteur: Ruud Jacobs

Expertpanel: het nieuwe motto is diversiteit


Met ingang van deze uitgave van het vakblad Boomzorg starten we met de Bomenmonitor. Een initiatief om de belangrijkste vragen, problemen en ziekten rondom bomen in kaart te brengen. Zo’n monitor is natuurlijk niet compleet zonder een aftrap door een aantal bomengoeroes. En wat blijkt: de oplossing van een groot aantal problemen is eigenlijk peanuts: We moeten streven naar meer diversiteit bij de aanplant van bomen in de openbare ruimte.

Auteur: Hein van Iersel

Bomen verkopen is beleving verkopen


Jan Dieter Bruns is de vierde generatie van wat waarschijnlijk de grootste boomkwekerij van Europa is. Zijn vader werd beroemd met de kreet; ‘Ich bin kein BdB Baumschulist, ich produziere Bruns-Pflanzen.’ Zoon Jan Dieter Bruns, inmiddels ook al weer 61 jaar, probeert manhaftig iets bescheidener te zijn, maar dat is lastig als je aan het hoofd van een bedrijf staat dat eigenlijk op alle fronten de overtreffende trap is.

Auteur: Hein van Iersel

Nog geen sprake van totale afsterving in hakhoutbos nabij Utrecht, wel aantasting aan de stam


Essentaksterfte is bij uitstek geen boomziekte die heerst in bebouwd gebied, maar vooral in de buitengebieden en bossen. Arjan Rosseel van adviesbureau Landplan zag in het voorjaar van 2011 de eerste tekenen van essentaksterfte op grote schaal in hakhoutbossen en voorzag grote problemen. Hoe staat het nu, een paar jaar later, in deze bosgebieden? Is Rosseels toekomstbeeld voor de es veranderd of gelijk gebleven?

Auteur: Santi Raats

Iepenwachten opnieuw in actie nu essentafsterfte massaal de noordelijke provincies teistert


De Iepenwacht kwam begin jaren negentig in beeld, toen de iepziekte overal in Nederland toesloeg. Nadat ze de iepziekte met succes hebben teruggedrongen tot een halve procent, wil het coördinatieorgaan zich ook nuttig maken bij het beheersen van de essentaksterfte.

Auteur: Santi Raats

Smeer het dan maar in je haar


Op de vakbeurs Dagen van de Openbare Ruimte laat Hein van Iersel, opperhoofd bij NWST, mij een wat witachtig goedje drinken met de vraag: “Wat is dit?’ Voorzichtig nam uw schrijver een nipje, want je weet het nooit met die NWSTmakkers. ‘Berkensap’ was mijn antwoord. En ja hoor, opperhoofd Hein had dat goedje ergens gescoord. De wat weeïge smaak ontlokte mij de opmerking die er ook direct uitfloepte: “Smeer maar in je haar, Hein, misschien helpt het?” Niet alleen is berk bij uitstek een nutsboom voor de verzorgings-/medicijnindustrie en worden er allerlei producten uit vervaardigd, het is ook gewoon een hele mooie boom voor in de openbare ruimte. Dus boombeheerders, opgelet!

Auteur: Jan P. Mauritz

Essentaksterfte slaat harder toe dan destijds iepenziekte


De essentaksterfte viel Nederland binnen bij Groningen. Net zoals ooit de Rijn Nederland binnenviel bij Lobith. De ziekte verspreidt zich vanuit het noorden over de rest van Nederland en de twee noordelijke provincies Groningen en Friesland vangen de eerste klappen op en zijn mogelijk een goede voorspelling wat we in de rest van het land mogen verwachten. De gemeente Delfzijl staat op het punt om vierhonderd essen te rooien. Beheerder Lukas Uilenberg verwacht de komende jaren telkens deze aantallen te zullen kwijtraken, totdat zijn essenbestand tot bijna nul zal zijn gereduceerd. Uilenberg: ‘Ik schrik van de massale ruiming: de essentaksterfte slaat harder toe dan destijds de iepziekte’

Auteur: Santi Raats

Uden koerst op sober doelmatig beheer


In 2007 ging Uden aan de haal met titel Groenste Stad van Nederland; een jaar later werd de gemeente zelfs verkozen tot Groenste Stad van Europa. Wat heeft al die roem gebracht en hoe houdt de gemeente alles groen? Wethouder Marcel Delhez en beleidsambtenaar groen Wim Althuizen geven met gepaste ‘groene’ trots tekst en uitleg.

Auteur: Ruud Jacobs

Franse slag


Even geleden is er een boek uitgebracht over bomen op begraafplaatsen. Ik heb het nog niet aangeschaft of ingekeken, maar ik moet toegeven, er staan wat mooie bomen op begraafplaatsen in Nederland. Wat mij echter stoort aan begraafplaatsen en sowieso aan de openbare ruimte, is die typisch Nederlandse ‘opruimwoede’. Alles moet er strak en opgeruimd bij liggen, geen blaadje in de weg, geen sprietje de verkeerde kant op. En waarom…? Omdat het rust geeft in ons hectische bestaan?

Auteur: Marc Lansink

Zorgplicht: behandel alle plakoksel?


Op 31 mei 2013 deed de Hoge Raad uitspraak in een schadezaak. De vraag stond centraal of de Provincie Gelderland verweten kon worden dat zij een oude vergeten plakoksel van een beuk niet had verwijderd of andere maatregelen had genomen. Resultaat: zowel Rechtbank als Hof pleitten de provincie vrij en de Hoge Raad keurde de gelopen rechtsprocedure goed. De eiser stond in de kou. Maar betekent dit dat wij nu minder secuur met plakoksels moeten omgaan?

Auteur: Kitty Goudzwaard

Onderzoek naar de essentaksterfte


Veel groenmensen weten inmiddels dat de essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Chalara fraxinea (geslachtelijke vorm: Hymenoscyphus pseudoalbidus) geen Nederlandse aangelegenheid is, maar inmiddels in geheel Noord- en Noordwest-Europa voorkomt, inclusief Engeland en Ierland. Wat is er nog meer over bekend tot nu toe? Een inventarisatie vanuit de wetenschappelijke hoek.

Auteur: Jitze Kopinga & Sven de Vries

Recensie: Stadsbomen Vademecum nummer 4


IPC Groene Ruimte heeft dit jaar de vierde uitgave van het naslagwerk 'Stadsbomen Vademecum' uitgegeven. Dit boek is in 1994 voor het eerst gepubliceerd onder de titel Van Acer tot Zelkova . De auteur was de inmiddels overleden Theo Janson. Inmiddels heeft Hans Janssen het monnikenwerk van Janson overgenomen en is onder zijn redactie een vierde herziene uitgave verschenen.

Auteur: Hein van Iersel

En de boom van de Toekomst is.... Parroita persica


Tijdens de Boominfodag 2013, georganiseerd door Jan Willem de Groot en gehouden op 31 oktober jl., was een van de programmaonderdelen: de verkiezing van de Boom van de Toekomst.

Auteur: Jan P. Mauritz

Bosschap komt met praktijkadvies voor het beheer van essentaksterfte


Tot nu toe wisten boombeheerders niet goed hoe zij met essentaksterfte om moesten gaan: er bestaan geen eenduidige beheerrichtlijnen en resistente soorten zijn nog niet bekend. Het enige wat zij tot nu toe hebben gedaan, is kappen wanneer de veiligheid in gevaar komt. Het Bosschap pakt de handschoen op voor het samenstellen van beheerrichtlijnen: onder haar vlag is een groot aantal beheerders en organisaties samengekomen om een praktijkadvies uit te zetten voor het omgaan met de essentaksterfte. Op 25 november jl plaatste zij dit beheeradvies op haar website.

Auteur: Henk Siebel en Anne Reichgelt

Wat es er aan de hand?


In deze uitgave van uw vakblad aandacht voor een relatief nieuwe ziekte die rondwaart in Nederland: essentaksterfte. Je kunt aan alles merken dat deze ziekte nog nieuw is. Er is eigenlijk niemand die zich echt heel druk of bezorgd maakt over wat deze ziekte met ons boombestand kan doen. Die relatieve rust heeft waarschijnlijk veel te maken met de plaats die essen, en dan vooral de voor essentaksterfte gevoelige essen, in ons bomenbestand innemen. Anders dan andere bomen die door ziektes bedreigd werden – en ik denk nu aan de es en de iep – is de es vooral een boom die in het buitengebied wordt aangeplant. Waar logischerwijs dus ook de ergste klappen zullen gaan vallen, of op dit moment al vallen. Uit het eigen onderzoek dat in deze uitgave wordt gepubliceerd, blijkt dat vooral de noordelijke provincies last hebben van de ziekte en het zuiden (nu nog) veel minder.

Auteur: Hein van Iersel