Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2014 - 2
Lees online
Naar de enquête

Basamid vervangen door papieren oplossing?


Er zijn de laatste jaren tal van methoden ontwikkeld om slimmer en milieuvriendelijker te zaaien. Een methode die dit vakblad nog niet kende, troffen wij aan bij het boomkwekersechtpaar Lars en Marianne Bols uit Denemarken. .

Denken, durven, doen!


Het gaat in de boomkwekerij al lang niet meer alleen om de plant zelf, maar ook om hoe je die plant in de markt zet. Vakmanschap op het gebied van kweken volstaat vaak niet meer. Om tot een rendabele bedrijfsvoering te komen, moet je niet alleen kweker zijn, maar ook manager, marktonderzoeker. En natuurlijk moet je enige kennis hebben van marketing, communicatie en verkoop. Herken je de spagaat?

Auteur: Marcel Haarbosch

De iepenmarkt blijft in ontwikkeling


De iepenziekte heeft geleid tot minder iepenaanplant, maar anderzijds ook tot het zoeken naar resistente soorten. Voor deze Bomenmonitor over iepen(ziekte) vroegen wij een aantal boomkwekers die iepen in het sortiment hebben naar hun bevindingen. .

Auteur: Ruud Jacobs

Er zit geld in de grond


Wat bemestings- en perceelkeuze betreft, valt er voor de boomkwekerij nog een wereld te winnen. Op veel bedrijven wordt wel gebruikgemaakt van bemestingen en groenbemesters, maar wat het exacte effect op de bodem is weet de kweker vaak niet. Wat vaak ook niet bekend is, is dat bepaalde nutriënten elkaar tegen kunnen werken bij een tekort of een teveel. . .

Auteur: Dick van Doorn

Stephanitis takeyai in opmars


De Andromeda-netwants (Stephanitis takeyai) heeft enorm veel schade aangericht bij Pieris. Sinds jaren is deze netwants ook in Rhododendron actief. Kan Stephanitis takeyai daar een nog groter probleem worden? Waarnemingen en conclusie van kweker Dr. Karl Hübbers uit Kranenburg, net over de Duitse grens bij Nijmegen: ‘Professionele discussie is noodzakelijk.’

Auteur: Dr. Karl Hübbers

Precies wat kwekers willen


Precisielandbouwtechnieken worden in de akkerbouw regelmatig toegepast. Rechtrijden met RTK-GPS is redelijk ingevoerd in de akkerbouw en ook al deels in de boomkwekerij. Daarnaast worden er echter in de akkerbouw ook veel andere technieken toegepast, zoals gewasen/of bodemsensing, specifiek gewasgericht spuiten, taakkaarten maken etc. Een aantal boomkwekers (Mart van Dijk boomkwekerijen, Boomkwekerij Fleuren, Coenders kerstbomen) wil samen met PPO-Boomkwekerij en Cultus ook die andere technieken toepasbaar en geschikt maken voor de boomkwekerij en daar de voordelen van behalen. In het praktijknetwerk 'Precies wat boomkwekers willen' wordt die kennis ontwikkeld en gedeeld.

Auteur: Ton Baltissen en Hans Pijpers

Onderzoek en keur van de Symphoricarpos


Symphoricarpos (sneeuwbes) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen. Van nature is het een zeer gemakkelijke plant, die vooral gewaardeerd wordt vanwege de opvallende witte of paarsroze bessen en/of de zeer goede bodembedekking. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars op de markt verschenen, onder andere vanuit de snijheesterteelt. Ruim 30 cultivars zijn door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) getest voor gebruik als tuin- en openbaargroenplant.

Auteur: Marco Hoffman, PPO

In Boskoop staan 270 bedrijven te koop


Wie door Boskoop rijdt, ziet – net als overal elders – bordjes Te Koop staan. Het verschil met die andere steden en dorpen is dat het daar gaat om de verkoop van een woonhuis. In Boskoop gaat het bij veel van die bordjes om de verkoop van een bedrijf. Jan Rietveld is een van die kwekers met een bordje in zijn voortuin. Sterker nog: hij is inmiddels al toe aan zijn tweede bordje. Het oude bordje was na zes jaar dienst totaal verroest en kapotgewaaid.

Auteur: Hein van Iersel

Krijgt de iep er een vijand bij?


In 2003 werd de iepenzigzagbladwesp, die oorspronkelijk uit Japan komt, voor het eerst aangetroffen in Polen en Hongarije. Zijn verspreidingsareaal in Centraal-Europa is sindsdien sterk uitgebreid. De larven van dit insect leven van de bladeren van iepen, waarop ze zich zo massaal kunnen ontwikkelen dat ze een bedreiging vormen voor de iep. In augustus 2013 ontdekte bioloog Dik Vonk deze soort voor het eerst ook in ons land. Deze vondst werd pas recent herkend en door EIS-Nederland openbaar gemaakt.

Auteur: Ad Mol en Dik Vonk

Bas(t)amid


De afgelopen maand is er behoorlijk wat ophef geweest in ons wereldje over het verdwijnen van het middel Basamid. Wat veel mensen vergeten, is dat het middel het jaar daarvoor, in 2013, ook al verboden was, maar dat slimme gebruikers voldoende voorraad in de schuur hadden liggen om het nog een of twee jaar uit te kunnen zingen. Wat moet je daar nu over zeggen?

Auteur: Hein van Iersel