Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Plantarium 2018


Datum:  woensdag 22 augustus 2018
Tijd: 22 t/m 24 augustus 2018
Locatie: International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude

Plantarium vindt in 2018 plaats in de hal die grenst aan de najaarsbeurs van Groen-Direkt. De twee beurzen bevinden zich dus onder één dak, maar houden binnen de samenwerking vast aan hun eigen identiteit.

De ontwikkeling past in het beleid van de Stichting Vakbeurs, die erop gericht is de handel in sierteelt te bevorderen. Dit wordt bereikt door het breder inzetten van de merknaam Plantarium en samenwerking te zoeken met andere beurzen.

Drie dagen
De Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij heeft recent, door middel van een enquête, (oud-)deelnemers naar hun mening over Plantarium gevraagd. De antwoorden zijn voor het bestuur mede aanleiding geweest tot het aanscherpen van de toekomstvisie. Naast de wijziging van locatie wordt het format van Plantarium op enkele onderdelen aangepast.

In plaats van vier, wordt de vakbeurs gedurende drie dagen gehouden. De zaterdag vervalt. Standhouders kunnen voor een standplaats kiezen uit drie opties: een basiskwekersplein, een variant met standaard standbouw en een variant waar vrije standbouw mogelijk is. Plantarium blijft plaats bieden aan toeleveranciers die medebepalend zijn voor ontwikkelingen in de branche.

Keuren op Plantarium
Door het tijdsgebonden karakter van keuren op Plantarium in augustus, komt maar een deel van alle gewassen tot hoge scores. Door in februari (voorjaar), juni (zomer) en augustus (najaar) keuringen te houden (alleen voor houtige gewassen en vasteplanten) kunnen méér gewassen profiteren van de merknaam Plantarium. Samen met de KVBC worden de mogelijkheden bekeken.

Plantarium 2018 vindt plaats van 22 t/m 24 augustus 2018 aan de Denemarkenlaan 9, te bereiken via de vertrouwde parkeerplaats op het Greenpark Boskoop.


nieuw event opgeven

Archief
Adverteren
Abonneren
VACATURES